ads

اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية جمورة بسكرة

تعلن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية جمورة عن فتح مسابقة للتوظيف في الرتب التالية

طبيب عام للصحة العمومية

جراح اسنان عام للصحة العمويمة

ads