ads

اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية جمورة بسكرة

تعلن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية جمورة عن فتح مسابقة للتوظيف في الرتب التالية

طبيب عام للصحة العمومية

جراح اسنان عام للصحة العمويمة

ads

عن محمد الامين

مدون جزائري ومدير عدة مواقع هدفه ايصال المعلومة المفيدة الى كافة شرائح المجتمع